Λυράκος Γεώργιος ΄΄Μήπως έχω άγχος;''!

 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ DASS

Συγγραφέας: Λυράκος, Γεώργιος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν βιβλίο περιέχει την καταγραφή όλων των νέων διαγνωστικών δεδομένων που αφορούν τις διαταραχές άγχους και κατάθλιψης, σύμφωνα ?ε το νέο διαγνωστικό εγχειρίδιο για τα ψυχικά νοσή?ατα DSM-5. 

Αποτελεί έναν οδηγό για τον αναγνώστη που θέλει να μάθει ποιες είναι οι διαταραχές που συνδέονται ?ε το άγχος, την κατάθλιψη και το στρες, ώστε να είναι σε θέση να καταλάβει την παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά και ?ε ποιες μεθόδους μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις διαταραχές, μέσα από εξειδικευμένες ασκήσεις διαχείρισης του στρες, οι οποίες περιγράφονται  βήμα-βήμα.  

Ταυτόχρονα, το βιβλίο αυτό αναλύει το ψυχομετρικό εργαλείο μέτρησης για την Κατάθλιψη, το άγχος και το στρες DASS, παρέχοντας τη δυνατότητα στον απλό αναγνώστη να αναγνωρίσει ύπαρξη συμπτωμάτων, μα και στον επαγγελματία υγείας αλλά και τους ερευνητές, τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν, βαθμολογήσουν και αξιολογήσουν τόσο την κλίμακα 42 ερωτήσεων DASS 42, όσο και τη συνοπτική της μορφή DASS 21 μέσα από τους πίνακες αξιολόγησης και σύγκρισης ανάμεσα σε υγιή πληθυσμό και κλινικό δείγμα.